nalasMiten erotumme

Tutkimukset
Fasilitoiva
lähestyminen

Muutosjohtaminen
palloOsaaminen ja
bvaakaKyvykkyys

Arvon tuottaminen
Lupaus ja tulokset
Mitattavuus

aoik

Tutkimukset

Useiden strategian toteuttamista koskevien tutkimusten mukaan, kyky toteuttaa strategiaa on tärkeämpi tekijä, kuin strategian ominaisuudet. Tutkimuksiin osallistuneiden, lähes 300:n salkunhoitajan mielestä yritysjohdon ja yrityksen rajojen luomisen kannalta tärkein asia on strategian toteuttaminen. Tämä on yllättävä tulos, kun otetaan huomioon, että kahden vuosikymmenen aikana johtamisen tutkijat, konsultit ja liike-elämän julkaisut ovat keskittyneet siihen, kuinka voidaan kehittää ylivoimaisen teokkaita strategioita. Viimeaikoina onkin tullut uusia strategian toimeenpanoa konkretisoivia teoksia, joista erinomainen tunnettu esimerkki, on Hyvästä Paras (Jim Collins).

Strategialähtöinen organisaatio (Kaplan&Norton) on erinomaiseksi todennettu johtamiskehys, joka auttaa yritysjohtoa ratkaisemaan ongelman; kuinka strategia saadaan toimimaan sen laatimisen jälkeen.