aMitä teemme

PalloPalvelut
aJohdon sparraus
aAuditointi
aSFO5 InAction
a3G Strateginen
aohjausjärjestelmä
aStrateginen
apalkitseminen
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
amuutoksesta

PalloPää kompetenssit

STRATEGINEN PALKITSEMINEN - Workshop

Kuvaus

Strategisella palkitsemisella on tarkoitus vauhdittaa liiketoimintaa, strategioiden ja strategisten tavoitteiden toteutumista. Tässä yhteydessä on syytä muistaa, että organisaation suorituskykyä mitataan sen kyvyllä saavuttaa tavoitteensa, joten strategisen palkitsemisen tulisi olla vankassa kytköksessä tähän.

Keskitymme workshopissa laatimaan kevyen strategian toteuttamiseen kannustavan järjestelmän. Laadimme yksinkertaisen mallin, jolla kriittiset toiminnot ohjataan yhdensuuntaisesti valitun strategisen tavoitteen toteuttamiseen. Luomme objektiiviset tulosmittarit ja subjektiiviset ennakoivat mittarit, joiden perusteella voimme seurata sekä strategisten tavoitteiden toteutumista, että kannusteiden kertymistä tulosten suhteessa.

Mitä organisaatio saa

Kolmannen sukupolven strategisen palkitsemisjärjestelmän  ”avaimet käteen”  toimitettuna:

 • Strategisten tavoitteiden tukeminen palkitsemisella
 • Strategisen palkitsemisen mittaristo
 • Liiketoimintojen yhdensuuntaistuksen strategisiin tavoitteisiin
 • Ohjausprosessin sekä johdolle, että palkittaville

Kesto             

2 päivää

Kustannus       

Asiakaskohtaisen tarjouksen mukaan

Kenelle workshop on tarkoitettu

Johtoryhmä

Toteutus

PÄIVÄ 1  STRATEGISEN PERUSTAN LUONTI 

Strategiakartta – Strategy Map

 • Neljä perspektiiviä
 • Taloudelliset tulokset (strategiset tavoitteet)
 • Asiakastulokset (strategiset tavoitteet)
 • Sisäiset aktiviteetit (mitä meidän on tarkalleen aikaansaatava eri toiminnoissa)
 • Oppiminen ja kasvu (mitä täsmälleen meidän on osattava eri toiminnoissa)
 • Menestystekijöiden yhdensuuntaistaminen

Strateginen mittaristo

 • Strategian ja palkitsemisen mittariston koostaminen
 • Strategisten tavoitteiden mittarit (KPI)
 • Menestystekijöiden mittarit (syy-seuraus)
 • Toimintokohtaisten mittareiden yhteenkytkentä

Näin olemme luoneet strategisen perustan palkitsemisjärjestelmälle.

PÄIVÄ 2  STRATEGINEN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ

Palkitsemisen perusteet

 • Strategiset palkitsemisperusteet
 • Strategisten palkitsemisperusteiden määrittely
 • Tavoitteen ylittävän euromääräisen tulon jakamisperusteet
 • Suoritebonus-mittareiden määrittely
 • Tulosbonus-mittareiden määrittely
 • Päättäminen palkitsemisperiodeista

Seuranta ja ohjaus

 • Johdon säännöllinen strategiaprosessi /KK)
 • Prosessin säännöllinen strategiaprosessi (/W)
 • Kommunikointisuunnitelman luominen
  • Poikkeamien tunnistaminen
  • Palautteet ja tukeminen
  • Ennakoivat ja korjaavat toimenpiteet
 • Käytännön ohjaaminen

Asiakaskokemuksia workshopin jälkeen

 • Ymmärrämme miten organisaation liiketoimintaa voidaan vauhdittaa palkitsemisen avulla
 • Opimme miten konkreettiset suoritteet vaikuttavat tuloksiin
 • Opimme kuinka 3. sukupolven palkitsemisjärjestelmä käyttöönotetaan innostavien  käytännönläheisten harjoitusten avulla
 • Ihmiset saavat aikaan oikeansuuntaisia suoritteita ja se näkyy tuloksissa
 • Henkilökohtaiset arkiset valinnat kohdistuvat organisaation päämääriin
 • Osaamisen kehittämisestä on tullut odotus, eikä velvoite
 • Ihmiset osaavat paremmin käyttää aikansa strategisesti tärkeisiin asioihin
 • Toiminta on selvästi tuloksellisempaa, kuin aikaisemmin
 • Ihmiset  tuottavat omasta itsestään lähtevää synergiaa (1+1=3+)
 • Organisaatiokulttuuri painottuu strategian tekemiseen

Strategisen palkitsemisjärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet

 • Ymmärtää, miten oikeanlaisella palkitsemisella voidaan vauhdittaa kauppaa
 • Koko organisaation palkitseminen yhdensuuntaisesta menestyksestä
 • Ihmisten historiallisten kulttuurirasitteiden muuntaminen organisaation kyvykkyydeksi

Miksi Strateginen Palkitsemisjärjestelmä -  workshop SFO Oy:stä

 • Nopeampi ja halvempi tapa valjastaa palkitsemisjärjestelmä hyötykäyttöön
 • Parhaat käytännöt ”yhdessä paketissa”
 • Monipuolinen ja kattava oppimateriaali käytännön esimerkein
 • Käytännössä tekeminen työskentelytapana
 • Fokus tuloksen tekemisessä (ei opettamisessa)
 • Jalostetut pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitetut mallit
 • Käytännön toteutuksiin erikoistunut kouluttaja
 • Korjaukset ja ratkaisumallit työn edetessä
 • Ohjaajan vastuutaottava työote
 • Mahdollisuus ohjattuun käyttöön jatkossa (ks. mittaristohotelli)