nalasMitä teemme

PalloPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
aKuvaus
aOhjausjärjestelmä
aMihin Tulee varautua?
aStrategiaprosessi
aOnnistumisen
avarmennus

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

Strategisen ohjausjärjestelmän käyttö suorituskyvyn parantamisessa

Ohjausjärjestelmän rakentaminen on mielenkiintoinen haaste, mutta merityksellinen arvo syntyy vasta, kun sitä käytetään parempien päätösten tekemiseen. Scorecardin käyttö mahdollistaa uusia johtamisprosesseja, kuten:

  • Vastuuta ja ohjaa läpi toimintojen
  • Mahdollista poikkitoiminnallinen suuntaaminen ja oppiminen.
  • Nopea palaute strategisista ja taktisista mahdollisuuksista.
  • Tekee eron tehdä liiketoimintaa vs. toimia liiketoiminnossa.

Johdon valmennus ja konsultointi auttaa ja tukee tarvittaessa säännöllisesti seuraavia aiheita:

  • Kuukausikiertoon perustuva suorituskyvyn johtaminen.
  • Kvartaaleittain tehtävät scorecard:in parannukset.
  • Operatiivisten toimintojen ja taloudellisen suunnittelun yhteenkytkentä strategisiin aikomuksiin läpi scorecardin.
  • Strategian vastuuttaminen ja kytkentä strategiseen palkitsemiseen.
  • Valmennus, kuinka valmistaudutaan, seurataan ja raportoidaan strategisissa johdon kokouksissa.