nalasMitä teemme

PalloPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
Strategiasta
henkilökohtainen vastuu

Nopea vastuuttaminen
Hinnoittelu&vaatimukset

PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Strategia henkilökohtaisiksi vastuiksi

Tohtorit Kaplan and Norton ovat säännöllisesti osoittaneet tilastollisesti, että strategian jalkautuminen epäonnistuu 80%, koska strategioita ei ole jalkautettu. Esimerkiksi strategiset tavoitteet voivat olla raportoituja, hyväksyttyjä ja tekijätkin määriteltyjä. Strategisten tavoitteiden tulee kuitenkin olla kuvattuina syy-seuraus loogisesti strategiakartan mukaan. Strategiakartan mukaan tulee myös tavoitteiden ja strategisten hankkeiden olla määriteltyjä. Vasta tämän jälkeen voidaan osoittaa selkeät henkilökohtaiset vastuut.