nalasMitä teemme

aPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
amenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

SFO5®InAction Historia

Kohtasimme Balanced Scorecard - projektien yhteydessä (2000) toistuvasti saman ongelman, josta Kaplan&Norton puhuivat tutkimustuloksissaan USA:ssa. Organisaatiot eivät kyenneet jalkauttamaan strategioitaan senhetkisten BSC mallien avulla, vaan tuloskorttihankkeet jäivät joko harjoitelmiksi tai kuolivat kokonaan. Päätimme seurata kollegoidemme tuloksellista esimerkkiä ottamalla käyttöön Strategy Focused Organization (2001) menetelmän tuloskortin jalkauttamisessa ja edelleen (2004) kolmannen sukupolven Balanced Scorecard (3rd Generation Balanced Scorecard)ohjausjärjestelmän.

Havaitsimme hyvin nopasti, että kokemukset Suomalaisissa organisaatiot olivat tuloksiltaan samanlaisia, kuin USA:ssa. Myönteisten ja tuloksellisten kokemusten innoittamina päätimme kehittää oman variaatiomme supertehokkaasta viisivaiheisesta workshop-sarjasta. Nimeksi annoimme tälle SFO5®InAction. Workshop-sarjamme on viimeisten neljän vuoden aikana kehittynyt entistä myönteisempään suuntaan. Mallimme on auttanut lukuisia organisaatioita ei pelkästään luomaan itselleen tehokkaan strategisen ohjausjärjestelmän, vaan myöskin saavuttamaan pitkään kaivatun viitehkehyksen, korkean suorituskyvyn ja näkyviä tuloksia.

Nykyään strategisen ohjausjärjestelmän malli ja suorituskyvyn parantaminen syntyy toistuvasti merkittävän paljon nopeammin ja edullisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä myös näkyy omassa toiminnassamme siten, että asiakaamme koostuvat pääasiassa nykyisistä asiakkaista, jotka laajentavat ohjausjärjestelmäänsä tai uudistavat strategioitaan.

Mielenkiintoista matkallamme on ollut se, että malli toimii yhtä hyvin riippumatta toimialasta tai siitä onko organisaatio julkinen vai yksityinen.

Toinen mielenkiintoinen seikka on ollut se, että nykymenetelmin luodut uudenlaiset tulokselliset tuloskortit ovat kovassa käytössä ja laajentuvat kohdeorganisaatiossa, päinvastoin kuin Balanced Scorecard menetelmän alkuaikoina.