nalasMitä teemme

PalloPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
aKuvaus
aOhjausjärjestelmä
aMihin Tulee varautua?
aStrategiaprosessi
aOnnistumisen
avarmennus

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
amuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Mihin organisaation tulee varautua

SFO5 - scorecard workshop edellyttää johdolta 3 pv:n työskentelyä noin 6 tuntia kerrallaan. Osasta johtoryhmää voidaan nimetä tähän ns. ohjausryhmä. Strategian toimeenpanosta vastaava operatiivinen ryhmä koostuu joko yhden tai useamman prosessin päälliköistä ja avaintyöntekijöistä. Prosessin/-en ohjausryhmä kokoontuu 2 pv:nä.
SFO5 InAction toimii parhaiten viiden päivän yhtäjaksoisena toteutuksena, mutta voidaan hyvin jakaa kahteen-kolmeen toteutusjaksoon. Tärkeintä on, että vaiheiden järjestys ei muutu.