nalasMitä teemme

Palvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
menestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

PALVELUT

SFO Oy tarjoaa yksityisille- ja julkisille organisaatioille tuloksellisimman viitekehyksen ohjata organisaatio korkeaan suorituskykyyn.  Strategy Focued Organization - menetelmä on osoittautunut edistyksellisimmäki menetelmäksi kahdesta syystä; kohdistaminen ja keskittäminen.

SFO Oy auttaa organisaatioita kehittämään itselleen menestyksellisen strategian, jalkauttamaan sen ja luomaan erittäin tehokkaan strategisen ohjausjärjestelmän.

Seuraavassa kuvataan Strategy Focused Organisation – strategioiden käytäntöönviennnin viitekehys

STRATEGY FOCUSED ORGANIZATION - Strategiajalkautuksen malli

Strategy Focused Organization viitekehys strategioiden onnistuneeseen käytäntöönvientiin ja johtamiseen. Strategian toimeenpanosta tulee johtamismenetelmien ja –järjestelmien keskeinen osa.

Strategy Focused Organization kehittyneemmässä muodossaan käsittää seuraavat viisi periaatetta, joita tarvitaan strategialähtöisen organisaation rakentamiseksi:

1 Toteuttaminen: muutoksen toteuttaminen yritysjohdon avulla.
2 Strategian määritteleminen: strategiakarttojen Balanced Scorecard-mittaristojen, tavoitteiden ja hankkeiden määrittely.
3 Organisaation yhdensuuntaistaminen strategian kanssa: liiketoimintayksiköiden, tukiyksiköiden, ulkoisten yhteistyökumppaneiden ja johtokuntien yhdensuuntaistaminen strategin kanssa.
4 Työntekijöiden motivointi: henkilökunnan kouluttaminen, tiedottaminen, tavoitteiden asettaminen, kannustimista sopiminen
5 Johtaminen: strategian liittäminen suunniteluun, budjetointiin, raportointiin ja johdon katselmuksiin

Jalkautuskehys auttaa ratkaisemaan yritysjohdon yleisen ongelman: kuinka strategia saadaan toimimaan sen laatimisen jälkeen. Kyky toteuttaa strategiaa nähdään tärkeämpänä asiana, kuin itse strategia.

STRATEGISEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

Seuraavassa on kuvaus millaisen strategisen ohjausjärjestelmän organisaatio tarvitsee voidakseen huolehtia henkilökunnan motivoinnista ja johtamisesta:

Strategian toimeenpanoa varten tarvitaan uudenlainen johtamisjärjestelmä, jonka tavoitteena on strategian hallitseminen. Kutsumme tätä Strategiseksi ohjausjärjestelmäksi. Tässä kohdassa kuvaan astuu Balanced Scorecard, josta uusin ja tehokkain versio on ”Kolmannen sukupolven Balanced Scorecard” (3rd Generation Balanced Scorecard).

Strateginen ohjausjärjestelmä (3G BSC), joka koostuu kolmesta ulottuvuudesta:

  1. Strategia. Strategiasta tehdään keskeinen ohjausväline. 3rd Generation Balanced Scorecard – mittariston ansiosta on mahdollista kuvata ja viestittää strategiat ymmärrettävällä tavalla, mahdollistaen toimimisen strategian mukaisella tavalla.
  2. Fokus. Kun BSC-mittaristoa käytetään ohjausjärjestelmänä, kaikki organisaation resurssit ja toiminnot tulee kohdistaa ja yhdensuuntaistaa strategian mukaan.
  3. Organisaatio.  Kolmannen sukupolven BSC tarjoaa logiikan, joka yhdistää liiketoimintayksiköt, yhteiset palveluyksiköt ja yksittäiset työntekijät.

Lisätietoja Kolmannen sukupolven Balanced Scorecard - järjestelmä ja Strateginen palkitseminen.