nalasMitä teemme

PalloPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
aKuvaus
aOhjausjärjestelmä
aMihin Tulee varautua?
aStrategiaprosessi
aOnnistumisen
avarmennus

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Strategy Focused Organization Auditointi

Tohtorit Kaplan and Norton ovat tutkimuksissa identifioineet organisatioisas 5 ominaisuutta jotka ovat aiheuttaneet läpimurron strategioidensa jalkauttamisessa. Tämä auditointi on herätteitä antava ja paljastaa organisaatiosi vahvuudet ja heikkoudet:

  • Organisaation kytkennät strategian tekemiseen
  • Strategian muuntaminen toiminnaksi
  • Organisaation suuntaaminen strategian tekemiseen
  • Strategian antaminen jokaisen tehtäväksi
  • Strategian parantaminen jatkuvana prosessina.

Tämä auditointi edellyttää johdolta puolenpäivän työtä. Hyötynä johto saa itselleen selkeän analyysin organisaation heikkouksista ja esteistä strategian kehittämisessä.


Balanced Scorecard Auditointi

Useimmat organisaatiot ovat rakentaneet scorecard:insa toivoen, että se kehys viimein kattaisi strategisen ohjauksen sekä poikittais että syvyyssuunnassa.  Tässä auditoinnissa tarkastellaan scorecard:ia itseään. Testi antaa lahjomattoman vastauksen sisäisestä ja ulkoisesta kyvykkyydestään.

Tämä auditointi kertoo millä alueilla scorecardisi on vahva tai heikko; ja kuinka hyvin se toimii strategisen kommunikoinnin välineenä. Audtointi kertoo miten hyvin tavoitteet ja raportointi kertovat todellisesta suorituskyvystä.
Loppuraportti antaa organisaatiolle selkeän kuvauksen, ymmärryksen ja osaamisen sekä toimintasuunnitelman parannuskohteista. Lisäksi uutena osiona annamme selkeät ohjeet scorecard:in päivittämiseksi 3rd Generation Balalanced Scorecard - järjestelmään.