nalasMitä teemme

PalloWorkshopit
noikeaLähtökohdat

noikeaStrategisen
aohjausjärjestelmän
amäärittely
noikeaStrateginen
apalkitseminen
noikeaQPR
noikeaInnovaatiot
noikeaOnline-markkinointi
noikeaOnline-
amediasuunnittelu

Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

Online-mediasuunnittelu ja ostaminen

Tajoamme Online-markkinoinnin osaamista kahdella tasolla; Online-markkinoinnin perusteet (perustaso) sekä Online-mediasuunnittelu ja ostaminen (toteuttava taso). Seuraavassa on kuvaukset. Muilta osin sisältö on sama.

Online markkinoinnin perusteet, käsittää internet-markkinointiin liittyvien käsitteiden koulutuksellisen opetuksen. Perustaso. Parantaa kykyä ymmärtää internetmarkkinointia. Sisältöä voidaan rajata tai muuttaa asiakaskohtaisesti.

Online-mediasuunnittelu ja ostaminen, koulutus tähtää tuottavaan verkossa tapahtuvaan liiketoimintaan. Toteuttavat taso. Parantaa kykyä toteuttaa menestyksellisiä markkinointikampanjoja. Sisältöä voidaan rajata tai muuttaa asiakaskohtaisesti. Käymme kampanjatoteutuksen prosessina läpi.

Kenelle tarkoitettu

Kaikille, jotka tekevät markkinointikampanjoita

Kuvaus

Koulutus käsittää seuraavat aiheet:

 • Asiakastilien hallinta
 • Massapeitto
 • Suorituskykyyn perustuva hinnoittelu - Pay-for-performance
 • Räätälöidyt ratkaisumallit (CPM, CPA, CPL, CPC tms)
 • Kehittynyt kohdentaminen - Direct response- ja brändiratkaisut
 • Hakukonemarkkinointi
 • Innovatiiviset ratkaisut
 • Käyttäytymispohjainen kohdentaminen (dynaaminen kohderyhmän tavoittaminen)
 • Kohdentaminen ja segmentointi
 • Peiton maksimointi
 • Mitattavuus
 • Kohdentamistekniikat
 • Hakukonemarkkinointi
 • Raportointi
 • Media yhteistyökumppanin valinta
Kesto

2 päivää

Kustannus

Asiakaskohtaisen sopimuksen mukaan

Asiakaskokemuksia workshopin jälkeen

 • Brandin näkyvyys valitussa kohderymässä
 • Saimme uusia asiakkaita sovitusti
 • Näytöt täyttivät odotuksemme
 • Saimme uuden asiakashankinta-kanavan
 • Kanava ohitti selvästi TV:n vastaavat saannot

Valmennuskurssin vetäjä: Ari Hilokoski

Ari Hilokoski on henkilökohtaisesti vetänyt merkittävän määrän menestyksellisiä verkkomarkkinointi-hankkeita Suomalaisissa yrityksissä vuodesta 2003. Organisaatioiden koko on vaihdellut muutaman kymmenen hengen organisaatioista pörssiyhtiöihin. Aiemmin Ari on toiminut netti-markkinoinnin kehittämiprojekteissa mm Digitoday Oy:ssä johtajana ja kehittäjänä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Yleisimmät internet-markkinoinnin tavat

CPM – Näyttöperusteinen veloitus (Cost Per Impression)
Veloitus perustuu näyttöjen lukumäärään valitussa kohderyhmässä. CPM-kustannukset hinnoitellaan tyypillisesti EUR/tuhat näyttöä.

CPV – Vierailijaperusteinen veloitus (Cost Per Visitor)
Veloitus perustuu markkinoijan internet-sivulla kohderyhmään kuuluvien vierailijoiden lukumäärään.

CPC – Klikkiperusteinen veloitus (Cost Per Click)
Veloitus perustuu “klikkauksiin” (esim banneri), jotka ovat ohjattu markkinoijan sivustolle. Tämä tarjoaa markkinoijalle mahdollisuuden uudistaa kohdennustaan ja lisätä tietoa markkinoidensa käyttäytymisestä. CPC eroaa CPV:stä siinä, että jokaisesta klikkauksesta maksetaan, riippumatta siitä millä sivustolla käyttäjä on klikannut ja ohjautunut kohdesivustolle.

CPA – Hankintaperusteinen veloitus (Cost Per Action)
Veloitus perustuu markkinoijan tekemien toimitusten-/kävijöiden tekemien maksutapahtumien lukumäärään. Julkaisija ottaa kantaakseen riskin kampanjan kustannuksista ja onnistumisesta. Markkinoija maksaa ainoastaan niistä kävijöistä, jotka ovat tehneet sitovan kauppatapahtuman. Tämä on paras tapa mitata ja arvioida julkaisijan hyödyllisyyttä markkinoijalle. Vastaavasti CPL- Prospektiperusteinen veloitus (Cost per Lead) on hyvin samankaltainen kuin CPA. CPL:ssä veloitusperuste syntyy käyttäjän täyttämistä kaavakkeista, kyselyistä tms., uutiskirjetilauksista tai muista vastaavista toimenpiteistä, joiden markkinoija katsoo johtavan kaupan tekemiseen. CPO – Tilausperusteisessä veloituksessa (Cost per Order) veloitusperuste syntyy, kun kävijä on tehnyt tilauksen.    

-----------------------------------------------------------------------------------------------