nalasMitä teemme

PalloPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
aStrategiasta
ahenkilökohtainen vastuu

aNopea vastuuttaminen
aHinnoittelu&vaatimukset

PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Nopea vastuuttaminen Workshop

SFO Oy on kehittänyt tehokkaan menetelmän jalkauttaa strategiat ja muuntaa ne operatiiviseen toimeenpantavaan muotoon henkilökohtaisiksi vastuiksi.

  • Roolien määrittely - tiimien ja henkilökohtaisten tehokkuuksien määrittely
  • Suorituskyvyn yhdensuuntaistaminen – mahdollistamme tiimien puitteet tuottaa parasta mahdollsita suorituskykyä
  • Tiimien keskinäinen sopiminen– varmistamme jokaisen tiimin jäsenen selvän sitoutumisen yhteiseen tavoitteeseen

Henkilökohtaiset kriteerit

  • Strategiaan perustuvat henkilökohtaiset tavoitteet
  • Strategiset roolit
  • Työyhteisön määritykset
  • Henkilökohtaiset vastuut
  • Prosessin läpimenon kattava analyysi

Hyödyt työyhteisölle ja organisaatiolle

  • Strategiaan linkittyvä työ – koko työyhteisö työskentelee saman päämäärän suuntaan tuottaen tuloksia, jotka palvelevat organisaation tavoitteita.