nalasMitä teemme

aPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
amenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Neljä totuutta muutoksesta

Lukuisien tutkimusten mukaan on voitu todentaa ne perusperiaatteet, joiden mukaan onnistunut kehittäminen tulee toteuttaa. Aloitteet, jotka eivät perustu näille periaatteille ovat näiden tutkimusten mukaan tuomittuja epäonnistumaan. Ne aloitteet, jotka sisältävät nämä periaatteet takaavat paremman ROI:n. Me kutsumme näitä periaatteita neljäksi totuudeksi.


SFO keskityy tässä kahteen tärkeään ihmisen oppimiseen liittyvään aihealueeseen (a) aikuisen oppimisen periaatteet ja (b) viimeisimpien tutkimusten opit tehokkaasta muutosjohtamisesta. Oikein yhdistettynä ne muodostavat äärimmäisen tehokkaan menetelmän ja aikaansaavat ihmiset. Saadakseen organisaatiolleen mitattavia tuloksia sekä todellisen ja näkyvän muutoksen, tarvitaan paljon enemmän, kuin pelkkä koulutus tai valmennus.

Seuraavassa neljän totuuden periaatteet:

1 Totuus 

Organisaatiot eivät tee muutoksia helposti. Muutosjohtamisessa vain mitatut asiat tulevat tehdyiksi.

2 Totuus 

Aikuiset oppivat vain ne asiat jotka yksilöinä koetaan tärkeiksi ja tarpeellisiksi.  Pelkästään se, että jokin on hyvä organisaatiolle, ei välttämättä tarkoita sitä, että yksilö ymmärtää sen tärkeäksi itselleen. Tarvitaan osallistumista ja omakohtaista konkretiaa.

3 Totuus

Luokkahuoneessa vietetty aika on arvokas mahdollisuus.  Aika tulisi omistaa oppimiselle, joka mahdollistaa strategisen suunnittelun harjoittelun ja palautteen (vain tekemällä ei opi, tekemistä analysoimalla oppii).

4 Totuus 

Organisaatiot eivät tee muutoksia yllättäen. Menestys syntyy aloitteista, jotka jalostuvat kehystetyssä valmennuksessa. Valmennus sisältää valmennuksen, innovaatiot, muutosten todentamisen, vaikutusten arvioinnin sekä henkilökohtaisen palautteen.