nalasMiten erotumme

palloTutkimukset
palloFasilitoiva
bvaakalähestyminen

palloMuutosjohtaminen
palloOsaaminen ja
bvaakaKyvykkyys

palloArvon tuottaminen
palloLupaus ja tulokset
palloMitattavuus

aoik

Muutosjohtaminen

Vaikka strategisen viitekehyksen luominen, strategian jalkauttaminen ja mittariston luominen onnistuisivatkin, saattaa strategian toimivuus vaarantua puutteellisen seurannan ja jatkuvan parantamisen alueilla.

Tämä on yksi tyypillisimmistä syistä strategioiden toimeenpanon epäonnistumiselle.

Strategisen menestyksen ja -ohjausjärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi SFO tarjoaa asiakkailleen valvottua muutosjohtajuutta työpalveluna. SFO:lta on saatavissa strateginen ohjausjärjestelmä (verkkopohjainen mittaristo ja kehittämis-sovellus) sekä palveluna kuukausittaiseen seurantaan työpalvelukonsultointi.

Käytännössä SFO seuraa tulosten ja kehityshankkeiden edistymistä, parannustoimenpiteiden jatkuvaa tuottamista ja raportoi johdolle mikäli toimeenpano poikkeaa, viivästyy tai on puutteellinen. Palvelu on saatavissa niin kauan, kunnes tulokset ja organisaation strategialähtöinen kulttuuri on todennetusti pysyvä käytäntö.

Strategisen ohjauksen valvonta on Strategisen ohjausjärjestelmän lisäpalvelu.