nalasMitä teemme

aPalvelut
PalloWorkshopit
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
amenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Mittaristo verkkohotellissa

Mittaristohotellin perusajatus strategisen ohjausjärjestelmän käytön tarkoituksenmukainen toteutuminen.  Interaktiivisen ympäristön avulla organisaatio saa itselleen valvonnan ja ulkopuolisen asiantuntijaohjauksen. Mittaristohotellissa organisaatiolla on strateginen ohjausjärjestelmä, joka perustuu QPR-ohjelmistotalon tarjoamaan mittaristoteknologiaan. Sen ohjausvaikutus perustuu johdon kykyyn suunnata alaistensa rajallista aikaa ja huomiota organisaation kannalta tärkeimpiin asioihin tarkan valvotusti. Näin johto saa nopeasti raportin ja tarvittavat tiedot, mikäli ihmisten käyttäytyminen, sitoutuminen, osaaminen tms. poikkeaa strategiaohjauksesta. Näin organisaatio voi rauhassa keskittyä omaan osaamiseensa ja tulosten tekemiseen, ilman erityistä strategista ohjausosaamista.  

Hyödyt

  • Strateginen ohjausjärjestelmä käytännön ohjauksessa
  • Seuranta ja valvonta
  • Voimakas sitouttaminen
  • Oikeanlaiset toimenpiteet
  • Eteenpäin tapahtuva mittaaminen (ei peräpeili)
  • Johdon raportointi kuukausittain
  • Jatkuvat parannukset (ei jatkuva virittäminen)
  • Valitun kurssin kurinalainen pitäminen

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!