nalasMiten erotumme

palloTutkimukset
palloFasilitoiva
bvaakalähestyminen

palloMuutosjohtaminen
palloOsaaminen ja
bvaakaKyvykkyys

palloArvon tuottaminen
palloLupaus ja tulokset
palloMitattavuus

aoik

Mitattavuus

Organisaatio voi todentaa näkyvän muutoksen mittareilla. Toimiakseen tehokkaasti ja tuloksellisesti tarvitaan suorite- ja tulosmittarit sekä näille selkeät (SMARTA) tavoitteet ja seurantajaksot.

Muutoksen todentamista varten kytkemme heti alusta alkaen mittarit tuloksellisuuden ja suorituskyvyn kehittymisen seurantaan. Näin menestyksen ja onnistumisen kehittymistä voidaan seurata heti muutosprosessin alusta lähtien.

Mittarit kertovat koruttomasti missä ollaan onnistuttu ja missä ei. Mittarit kertovat läpinäkyvästi myös sen kuka tai ketkä ovat onnistuneet ja ketkä eivät.

Oikeat mittarit auttavat johtoa ja ihmisiä sitoutumaan, reagoimaan ennakoivasti ja välittömästi, kun tulospoikkeamia havaitaan. Tämä mahdollistaa johdon tekemään nopeita ratkaisuja ja päätöksiä sinne missä niitä tarvitaan.