nalasMiten erotumme

palloTutkimukset
palloFasilitoiva
bvaakalähestyminen

palloMuutosjohtaminen
palloOsaaminen ja
bvaakaKyvykkyys

palloArvon tuottaminen
palloLupaus ja tulokset
palloMitattavuus

aoik

Fasilitoiva lähestyminen

SFO Oy:n yksilöllinen fasilitoiva valmennus on suunniteltu aihettamaan mahdollisimman tehokas vipuvaikutus Strategialähtöisen viitekehyksen tulokselliseen käyttöönottoon. Etenemme järjestelmällisesti kunkin vaiheen kautta onnistuneeseen lopputulokseen. Fasilitointimme noudattaa kurinalaisesti seruraavia neljää vaihetta:

1 Opetus

2 Soveltaminen

3 Palaute ja korjaavat toimenpiteet

4 Oikeat ratkaisut

SFO:n tuotteistama SFO5 InAction workshop on toistuvasti osoittanut kykynsä auttaa asiakkaita jalkauttamaan strategiansa tuloksellisesti. Tuloksellisuudesta kertovatkin parhaiten asiakkaidemme korkeat taloudelliset tulokset välittömästi strategioiden jalkautuksen jälkeen.