nalasMiten erotumme

palloTutkimukset
palloFasilitoiva
bvaakalähestyminen

palloMuutosjohtaminen
palloOsaaminen ja
bvaakaKyvykkyys

palloArvon tuottaminen
palloLupaus ja tulokset
palloMitattavuus

aoik

Osaaminen ja kyvykkyys

SFO:n asiakkaat saavuttavat kestäviä ja mitattavia tuloksia räätälöimiemme suorituskyvyn parantamiseen ja muutosjohtamiseen tarkoitettujen mallien avulla. SFO varmistaa parhaiden käytäntöjen ja -mallien saatavuuden päivittämällä niitä säännöllisten johtavien yliopistojen tietolähteistä sekä kehittämällä malleja läheisessä yhteistyössä suorituskyvyn parantamiseen erikoistuneiden, johtavien yhdysvalloissa toimivien kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

SFO myös käyttää ja kehittää malleja keskimäärin viidessä samanaikaisessa asiakasprojektissa kerrallaan. Ylivertainen käytännön osaaminen syntyy käytännön työskentelyssä eri yksityisen ja julkisen sektorin toimialoilla sekä työskentelyssä kaikilla johtamisen tasoilla.

Monet asiakkaistamme ovatkin todenneet yhtenä merkittävänä tekijänä tärkeimpien suorituskykyyn vaikuttavien osaamisalueiden siirymisen "pähkinänkuoressa" omaksi osaamisekseen. Osaaja on osaaja, vasta kun se on mitattavasti todennettu.