nalasTulokset

Case Vaasan&Vaasan
Suositukset

Vaasan&Vaasan - Esittely

Leipomoalan yritys

Vaasan&Vaasan

 • Yli 150 vuoden leivonta-alan kokemus
 • Suomen suurin leipomoalan yritys
 • Suurin leipomoalan yritys Virossa, Latviassa ja Liettuassa
 • Maailman toiseksi suurin näkkileivän valmistaja
 • Toiseksi suurin pakasteleivonnan toimija Pohjoismaissa
 • Vuoden 2006 liikevaihto oli noin 330 miljoonaa euroa
 • Henkilöstön määrä vuonna 2006 oli noin 3500

Tavoitteet (alussa)

 • Strategisten tavoitteiden saavuttaminen
 • Ohjauksen kehittäminen (Kotimaan myynti, vientimyynti ja Tuotanto)
 • Tuotannon ja myynnin seurantojen yhdistäminen ja kytkeminen kilpailustrategiaan
 • Koko organisaation sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin
 • Kannattavuuden parantaminen
Ratkaisu (näin tehtiin)

Strategiset tavoitteet jalkautettiin SFO5 InAction - jalkautusohjelmassa aluksi yhdelle tulosyksikölle. Toteutukseen osallistuivat keskusjohto, pilottiyksikön johto/työntekijät ja SFO Oy:n asiantuntijat. Strategiat ja strategiset tavoitteet jalkautettiin "Strategy Focused Organization" viitekehyksen mukaisesti ja luotiin strateginen ohjausjärjestelmä (3rd Generation Balanced Scorecard). Strategisen ohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistuminen varmistettiin ottamalla se käyttöön SFO Oy:n tarjoamassa verkkopalvelussa (mittaristohotelli) asiantuntijan jatkuvassa seurannassa ja valvonnassa.

Prosessi eteni seuraavan vaiheistuksen mukaan.

1  Uudistettiin ja jalostettiin strategiat
2  Kehitettiin määränpäät ja strategiset tavoitteet (Destination Statement)
3  Laadittiin Strategiakartta (organisaatiolle ja liiketoimintayksikölle)
4  Määriteltiin strategiset kehitysprojektit, aikataulut ja vastuut
5  Määriteltiin strategiset mittarit ja niille tavoitteet.
6  Käynnistettiin strategioiden toimeenpano
7  Seurattiin toteutumista ja ohjattiin toimintaa oikeaan suuntaan
8  Parannettiin jatkuvasti toimintaa

Tulokset

 • Tavoitteet saavutettiin
 • Tulokset ylittivät odotukset sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä
 • Merkittävimmät parannukset tapahtuivat organisaation suorituskyvyssä, liikevaihdossa, käyttökatteessa ja markkinaosuudessa

Jatko (kuinka tästä eteenpäin)

 • Kolmannen sukupolven Balanced Scorecard - ohjausjärjestelmä otettiin käyttöön laajasti organisaatiossa.
 • "Strategy Focused Organization" menetelmää käytettiin menestyksellisesti strategioiden jalkauttamisessa.
 • Strateginen ohjausjärjestelmä siirrettiin omiin tietojärjestelmiin
 • Iinvestoitiin QPR ScoreCard - mittaristosovellukseen

Lisätietoja käyttöönottoprosessista

Balanced Scorecard - Rakenna ja sovella tehokkasti - kirja
(Kirjan ovat kirjoittaneet Teemu Malmi - Jukka Peltola - Jouko Toivanen ja se on julkaistu vuonna 2007 - Economia sarja - Talentum).