S

nalasMitä teemme

PalloWorkshopit
noikeaLähtökohdat

noikeaStrategisen
ohjausjärjestelmän
määrittely
noikeaStrateginen palkitseminen
noikeaQPR
noikeaInnovaatiot
noikeaOnline-markkinointi
noikeaOnline-
mediasuunnittelu

Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Strategisen ohjausjärjestelmän määrittely

Organisaatiot käyttävät strategsesta ohjausjärjestelmästään eri nimiä, kuten Tuloskortti, mittaristo, BSC, strateginen ohjausjärjestelmä jne.

Tuloskortti on luonteeltaan strateginen ohjausjärjestelmä (Performance
Management System). Ohjausjärjestelmä on taloudellisen raportoinnin
(Financial Report) tukijärjestelmä. Sen ensisijainen tehtävä on auttaa
johtoa tekemään parempia ja järkevämpiä päätöksiä, ohjaamaan
organisaatiota oikeaan suuntaan sekä saavuttaa ja ylläpitää korkea suorituskyky strategisesti tärkeillä alueilla. Strategisen ohjausjärjestelmän yksi käyttötarkoitus on strateginen palkitseminen.
Mittaristoon lisätään käytännössä tulos- ja suoritemittareiden ohelle palkitsemismittarit.

Strategiamittaristo erottuu sillä, että mittaristossa analysoidaan mittareidenvälisiä syy-seuraussuhteita. Siinä on sekä tulosmittarit, jotka kuvaavat mihin strategialla halutaan päästä (strategiset tavoitteet) sekä ennakoivat mittarit, jotka kuvaavat millä keinoilla ja toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan. Organisaatioiden on todennettu hyötyvän eniten strategiamittaristosta.

SFO Oy:n tarjoaa strategisen ohjausjärjestelmän uusimman version kolmannen sukupolven Balanced Scorecard järjestelmän hallitun ja oikaoppisen käyttöönoton. 3G strategiamittaristo perustuu yksiselitteisesti organisaation ihanteelliseen tulevaisuudenkuvaan (Destination Statemen) ja strategiakarttaan.

 

Siirry koulutuksiin ja yritysvalmennuksiin :

Yleinen koulutus (Strateginen ohjausjärjestelmä)

Yrityskohtainen Workshop (3G Strateginen ohjausjärjestelmä)