nalasMitä teemme

PalloPalvelut
aJohdon sparraus
aAuditointi
aSFO5 InAction
a3G Strateginen
aohjausjärjestelmä
aStrateginen
apalkitseminen
PalloKoulutukset
Pallo5 Vaihetta
bvaakamenestykseen
PalloSFO5 InAction historia
PalloSFO5®InAction
bvaakaWorkshop

PalloMittaristo verkkohotelli
PalloVastuuttaminen
PalloNeljä totuutta
bvaakamuutoksesta

PalloPää kompetenssit

aoik

Auditointi ja parantaminen - 3 päivää

Johtajien tulee johdattaa tuloskorttinsa liiketoimintayksikköönsä organisaation strategisten tavoitteiden mukaisesti.. Useimmat kandidaatit pystyvät tähän kahden tuloskortti-istunnon jälkeen.

Rajana on 10 osallistujaa luokkahuoneistuntoa kohden.
Tuloskorttien käyttö strategisena ohjausjärjestelmänä, toteutetaan neljän jakson periodeissa. Tämä yksityiskohtainen "käsi-kädessä" workshop johdattaa johtajat uudenlaiseen strategiseen ohjauskäytäntöön ja antaa kyvyn kehittää suorituskykyä käytännön omatoimisessa työskentelyssä.

  • Strategy Focused Organization - 5 vaihetta menestykseen.
  • Kolmen organisaatiotason mallit ja tekninen valmennus
  • Organisaation yksilölliset ongelmat ja niiden ratkaisut.
  • Harjoittelujakson valmennukset ja ohjaus
  • Yksilöity menetelmä- ja työkaluvalmennus
  • Johdatusvalmennus jokaiseen tuloskortin rakennusvaiheeseen
  • Kohdennus kolmen tason osaajaan; yksi havainnoija, toisena ohjaaja ja kolmantena johtaja.